top of page

Projecten

1

LESGELD

Naar een privéschool gaan is niet goedkoop.Op gesubsidieerde staatsscholen een plaats bemachtigen bijna onmogelijk en als het lukt kom je in een klas van 100 of meer leerlingen. Ouders vinden het ook niet altijd nodig dat ze een middelbare opleiding afmaken waardoor sommige jongeren zelf hun lesgeld bij elkaar werken.

Door meisjes/jonge moeders die gemotiveerd zijn om te leren financieel te steunen mbt hun lesgeld kunnen ook zij hun opleiding afmaken in klassen die aanzienlijk kleiner zijn.

2

3

Gerealiseerd 2019

Gerealiseerd 2019

Omdat de school ondertussen drie jaar erkend is, heeft zij ook een aanvraag gedaan om leerlingen te mogen ontvangen die een beurs van de staat ontvangen. Omdat de overheid zelf niet genoeg scholen heeft effectueert zij leerlingen op andere scholen en wij hopen er dit jaar ook te mogen verwelkomen in de eerste klas van de middelbare school.

Ondertussen begint het schoolterrein een beetje klein te worden. De subsidie aanvraag voor de aanleg van een schooltuin is afgewezen dus zijn we op zoek naar andere middelen om de school te kunnen ondersteunen, en die tevens de leerlingen zaken leren die niet binnen het reguliere lespakket vallen.

Een paar weken voor vertrek heeft Germain een gesprek gehad met Koen Kinsbergen. De consul voor Burkina Faso van de stad Antwerpen en tevens lid van het Protestants sociaal centrum Antwerpen. Zij zijn een kip en ei project begonnen in Bobo-Dioulasso. De winsten van dit project gebruiken zij om meer projecten op te starten. Zo hebben ze ondertussen al vele mensen kunnen helpen bij het verbeteren van hun inkomen en delen ze hun expertise gratis met hen.

De VZW wil een samenwerking met hen aangaan en de expertise met betrekking tot het opzetten en besturen van een school delen. Zelf wil de VZW nog een halve hectare grond kopen om daar een kip en ei project op te zetten om zodoende financiële steun voor de school te genereren, (dit jaar heeft de VZW enkele maanden salaris van de docenten moeten betalen) en tevens de leerlingen hierin te kunnen onderwijzen. Door de urbanisatie van de omgeving is de prijs van de grond ook verdubbeld. De VZW overweegt een extra lening af te sluiten om de aankoop van de grond te kunnen bekostigen.

VOORLICHTING

In een land waar de meest voorkomende droom is: "trouwen en kinderen krijgen', is voorlichting zeer belangrijk. Dit wordt echter nauwelijks thuis of op school gegeven. Ongeplande zwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoening komen helaas veel vaker voor dan de mensen denken. Door het geven van heldere uitleg en goede voorlichting hopen we onze leerlingen bewuster te maken van de mogelijke consequenties van hun keuzes.

4

Gecontinueer 2020

UITBOUW SCHOOL

In 2018 zijn er 4 lokalen, een secretariaat en een toilettenblok gebouwd. Na vier jaar in een gehuurd pand te hebben gewerkt konden we dit jaar eindelijk de langverwachte autorisatie van de overheid verkrijgen omdat we aan alle eisen voldoen.

In 2020 zijn er nog 3 lokalen bijgebouwd die bij de start van schooljaar 2020-2021 in gebruik zijn genome,

5

Gerealiseerd 2019

6

Gerealiseerd 2019

REFTER/KEUKEN

De lagere school kinderen krijgen op school een middagmaal. De overheid heeft dit ingevoerd om ouders te stimuleren hun kinderen naar school te laten gaan.

We willen niet dat de kinderen in het klaslokaal eten of op de grond buiten dus is er een refter nodig.

Ook voor de moeder die de maaltijd klaarmaakt is het van belang dat ze dit niet in de open lucht hoeft te doen en dat ze haar materialen ergens kan opslaan.

WATER FORAGE

Eén van de voorzieningen bij het schoolgebouw is een waterforage. Omdat de school aan de rand van de stad komt te liggen zullen de mensen uit de omliggende dorpen toegang krijgen tot onze watervoorziening. Hiermee verstevigen we en positie van de school in de omgeving en dragen we bij aan het verbeteren van toegang tot water voor mensen uit de omgeving..

bottom of page