top of page
  • Writer's pictureIlonka

Eindelijk weer een bezoek

In 2020 is het niet mogelijk geweest voor het bestuur van de Stichting om naar de school te reizen. De grenzen van zowel België als van Burkina Faso zijn langere tijd gesloten geweest. In mei 2021 waren deze weer deels geopend en heeft het bestuur besloten dat Germain naar Bobo-Dioulasso zou reizen.

Door het sluiten van de grenzen met zowel de buurlanden als met de rest van de wereld hebben ertoe geleid dat de prijzen van alles naar boven zijn gegaan. Zowel levensmiddelen als bouwartikelen zijn duurder geworden. De inkomens van de mensen zijn echter niet gestegen. Samen met het terroristisch geweld in het noorden van het land maakt dit de situatie van het land niet beter. Dorpen worden aangevallen en hun bevolking verderven of vermoord, landbouwgronden verwoest en het vee wordt meegenomen. Deze aanslagen gebeuren in het noorden en oosten van het land. Bobo-Dioulasso ligt in het zuidwesten van het land. De angst voor aanslagen is er niet tot nauwelijks aanwezig maar er zijn veel vluchtelingen in en om de stad.

Op zaterdag 15 mei is Germain vertrokken naar Burkina Faso. De reis verliep voorspoedig en maandag 17 mei was hij aanwezig op school. Het eerst wat hem opviel waren de vele huizen en andere gebouwen die in de direct omgeving van de school zijn gebouwd. De school staat duidelijk niet meer in een landbouwgebied. Het gebied begint steeds meer aansluiting te vinden bij de stad. De aanwezigheid van onze school met de watervoorziening hebben veel mensen doen besluiten om hun huis in de omgeving te bouwen.

Voor vertrek hadden we reeds voorzien dat we een afscheiding om het terrein van de school wilden bouwen. Daarmee beschermen we de leerlingen en hebben we meer zicht op hen tijdens de schooluren. Omdat het schoolterrein 1 hectare bevat, is het niet mogelijk om, om het gehele terrein een afscheiding te bouwen. Er is achter het eerste gebouw, de keuken en de refter een muur aangelegd.
Vanaf de start van de VZW, is het bestuur open geweest over zijn christelijke visie. In Burkina Faso is 80% van de bevolking moslim en slechts 6% christen. Deze 6% is het hoogste percentage vergeleken met buurlanden Mali, Niger en Senegal. De afgelopen jaren steunt Saoedi Arabië de moslimgemeenschap in deze landen. Ze geven studiebeurzen aan studenten en bekostigen de bouw van moskeeën. Een bevriende imam heeft gezegd dat om voor de studiebeurzen in aanmerking te komen, 2/3e van de studenten moet kiezen voor ‘islamitisch studie’. Het christendom wordt door vele moslims gezien als een gevaar.

Het was voorzien dat er een reactie zou komen op een christelijke school vanuit de islamitische bevolking. Deze kwam echter sneller dan verwacht. Op dit moment staat er een moskee direct achter onze refter en is een islamitische school in aanbouw op een goede 10 meter.

Dit heeft onze plannen ook doen versnellen. Naast het bouwen van een school bestond de visie uit het bouwen van een dokterspost en een kerk. Gezien de omstandigheden is er besloten om versneld te beginnen met de opstart van een kerk. De refter is geverfd en gaat op zondagen dienst doen als kerk. Er is een kruis boven de ingang geplaatst en er is gezorgd voor een katheder. De eerste dienst heeft zondag 30 mei plaatsgevonden. Voor deze diensten is er een samenwerking opgestart met de Evangelische Missie van Burkina Faso die reeds 15 jaar aanwezig is en 40 kerken herbergt. De huidige predikant, de ook de directeur van de school is, is een opgeleide lekenpredikant. Hij wordt bijgestaan door de vertegenwoordiger van de evangelische missie.

Dit jaar zullen er slechts 4 leerlingen meedoen aan het centraal schriftelijke examen. Gedurende zijn verblijf heeft Germain nagenoeg drie a vier uur bijles gegeven in wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Hun niveau zou goed genoeg moeten zijn om het examen te halen. Deze examens zullen van 24 tot en met 27 juni plaatsvinden.

Eind mei is er een feest georganiseerd voor de leerlingen waar de ouders en diverse autoriteiten voor waren uitgenodigd. Het is de bedoeling dat er ieder jaar een soort einde jaar bijeenkomst is. Onder de aanwezigen waren er een dorpschef, onderwijs inspecteurs, een ambtenaar verantwoordelijke voor de implicaties van de lesprogramma’s, de ouders van de leerlingen. De directie heeft een korte ontstaansgeschiedenis gedeeld, de leerlingen hebben laten zien wat zij hebben geleerd maar ook traditioneel gedanst en een defilé gehouden.

Omdat de school ondertussen drie jaar erkend is, heeft zij ook een aanvraag gedaan om leerlingen te mogen ontvangen die een beurs van de staat ontvangen. Omdat de overheid zelf niet genoeg scholen heeft effectueert zij leerlingen op andere scholen en wij hopen er dit jaar ook te mogen verwelkomen in de eerste klas van de middelbare school.

Ondertussen begint het schoolterrein een beetje klein te worden. De subsidie aanvraag voor de aanleg van een schooltuin is afgewezen dus zijn we op zoek naar andere middelen om de school te kunnen ondersteunen, en die tevens de leerlingen zaken leren die niet binnen het reguliere lespakket vallen.

Een paar weken voor vertrek heeft Germain een gesprek gehad met Koen Kinsbergen. De consul voor Burkina Faso van de stad Antwerpen en tevens lid van het Protestants sociaal centrum Antwerpen. Zij zijn een kip en ei project begonnen in Bobo-Dioulasso. De winsten van dit project gebruiken zij om meer projecten op te starten. Zo hebben ze ondertussen al vele mensen kunnen helpen bij het verbeteren van hun inkomen en delen ze hun expertise gratis met hen.

De VZW wil een samenwerking met hen aangaan en de expertise met betrekking tot het opzetten en besturen van een school delen. Zelf wil de VZW nog een halve hectare grond kopen om daar een kip en ei project op te zetten om zodoende financiële steun voor de school te genereren, (dit jaar heeft de VZW enkele maanden salaris van de docenten moeten betalen) en tevens de leerlingen hierin te kunnen onderwijzen. Door de urbanisatie van de omgeving is de prijs van de grond ook verdubbeld. De VZW overweegt een extra lening af te sluiten om de aankoop van de grond te kunnen bekostigen.
5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page