top of page
  • Writer's pictureIlonka

Goed 2020

Beste geïnteresseerden,

Het jaar 2019 is voorbij gevlogen en we zijn alweer met 2020 begonnen. We hopen dat het jaar voor goed is begonnen. Naar de gewoonten van Burkina wensen wij u een goede gezondheid, rijkdom, een lang leven en vrede.

Vooral aan dit laatste is momenteel zeer veel nood. Zelfs hier in België zien we in op TV en in de kranten met regelmaat berichten van aanvallen en doden. De nieuwjaarsspeech van de president stond ook in het teken van de veiligheid en het bewaren van de saamhorigheid in het land. Moslims en Christenen hebben er jaren in vrede met elkaar geleefd en dit wil hij graag zo behouden.

Het jaar 2019 was ook voor ons een bewogen jaar. We hebben weer veel steun mogen ontvangen voor ons project en wij zijn een ieder hier zeer dankbaar voor. Dit maakt het voor ons mogelijk om het project stap voor stap te kunnen realiseren. Een klein overzicht van de activiteiten vorig jaar in Burkina; Afwerking en verven van de lokalen en het secretariaat Bouw van refter en keuken, Aanleg watervoorziening, Aanleg elektriciteitsvoorziening , Start alfabetiseringsonderwijs voor vrouwen.
Maar ook hier in Mechelen hebben we van ons laten horen. Zo hebben we voorlichting gegeven op het Montfortcollége te Rotselaar, nemen we deel aan de Mondiale Raad, hebben we meegewerkt aan Goed 2030 (een voorlichtingsdag voor lagere scholen) en waren we met een stand aanwezig op Ottentrotter en de Mondiale kerstmarkt.In het jaarverslag dat we binnenkort plannen uit te geven kunt u alles nog een rustig nalezen. Daarin treft u ook een financieel overzicht aan.

Voor het jaar 2020 zijn we al volop plannen gemaakt. Zo liggen er al stenen klaar om klaslokalen bij te bouwen. Op dit moment volgen lagere school kinderen hun les in de refter. We rekenen erop nog zeker 4 lokalen erbij te kunnen zetten. In deze lokalen moeten ook tafels en banken komen.

In Mei gaat Germain 3 weken naar Burkina om op de bouw toe te zien, de leerlingen van het middelbaar te trainen voor hun examen, de leerlingen van de lagere school te motiveren voor hun examen en om met de docenten het jaar te evalueren. Mochten de financiën het toestaan zouden we graag nog een hectare grond aankopen om een schooltuin te beginnen. Op deze hectare kan in de toekomst ook een kerk en een eerste hulp post komen.

De moeders die alfabetisering les hebben gevolgd zouden graag nog een cursus willen hebben om hun inkomen te verbeteren. De staat gaf deze vroeger niet alleen gratis (net zoals de lessen) maar geeft de vrouwen voor de dagen van de cursus ook een vervangen inkomen. Wij hopen op een subsidietoekenning van de stad Mechelen en/of donaties voor specifiek dit project, om hen deze cursus aan te kunnen bieden.

Als het schooljaar begint zal Germain waarschijnlijk ook weer in Burkina zijn. Of Ilonka dit jaar kan gaan is mede afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot de veiligheid in het land. Een blanke loopt helaas meer gevaar op ontvoering dan een afrikaan. Tot op heden is Bobo-Dioulasso nog niet geviseerd door de terroristen en we verwachten dat dit zo blijft.

Tot slot hoopt het bestuur van de VZW, de schoolleiding en de leerlingen in Burkina ook dit jaar weer op

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page