top of page
  • Writer's pictureIlonka

Helaas, niet gelukt

Updated: Nov 27, 2020

De VZW is lid van de Mondiale Raad in Mechelen. De raad bestaat uit allemaal Mechelaars met kleine of grote projecten ergens in de wereld die zich actief inzetten voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, ook wel SDG’s genoemd. Het mondiale beleid van de gemeente Mechelen richt zich niet alleen op de landen in het zuiden, maar ook op de Mechelaars zelf.


Ieder jaar kunnen projectleden een subsidieaanvraag doen of meedoen aan een wedstrijd om van de Stad Mechelen een geldbedrag te bekomen voor een specifiek project. Dit jaar heeft de VZW een subsidie aanvraag gedaan voor de voortzetting van het alfabetiseringsonderwijs voor vrouwen en deze aanvraag is gehonoreerd. Een bedrag van rond de € 2.000 zal kunnen worden ingezet om de komende 2 jaar de lerares te betalen en de vrouwen een cursus te kunnen laten volgen na afsluiting van de lessen.
Ook aan de wedstrijd heeft de VZW meegedaan. De bedoeling was om met dit geld te starten met het vak landbouwkunde op school, groente te verbouwen voor de kantine, en moeders van leerlingen een aanvulling op hun inkomen te kunnen laten verdienen. Een landbouwkundig ingenieur van het ministerie van agricultuur in Burkina heeft op ons verzoek een projectplan opgesteld. Op basis van die gegeven is het wedstrijdforlulier ingevuld. De aanvraag heeft helaas niet voldoende punten gescoord. Het bestuur gaat in overleg met de projectmedewerker van de Mondiale Raad en het steunpunt 4e pijler –organisaties in overleg om bij een volgende inschrijving meer punten te kunnen halen en wellicht wel te kunnen winnen.


We hopen in de toekomst alsnog het lespakket van de leerlingen te kunnen uitbreiden met agricultuur onderwijs. Het project helpt ouders en leerlingen om hun egricultuurtechnietken te verbeteren en aan te passen aan de veranderende klimatologische omstandigheden. H

De opbrengst van de 'tuin' wordt gebruikt bij het bereiden van het middageten van de leerlingen. Aangezien de tuin teveel oplevert voor alleen de leerlingen zal de rest worden verkocht. Deze verkoop levert aan zeker 75 vrouwen uit de omgeving van de school een daginkomen inkomen op.


Daarnaast leveren we op die manier een bijdrage aan een dreigend voedseltekort in het land.


U begrijpt dat we deze droom graag laten uitkomen


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page