top of page
  • Writer's pictureIlonka

Reisverslag september 2021


Op 25 september zijn Ilonka, haar vader en een collega vertrokken naar Burkina Faso om daar mee te helpen bij de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. Tevens hebben ze de leerlingen en docenten welkom geheten en succes gewenst.

De eerste week hebben we onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De schoolborden zijn opnieuw beschilderd, de stoelen en tafels hersteld en de klassen klaargezet. Er zijn bomen geplant die schaduw moeten gaan leveren voor de leerlingen en de computer die door het CAW was gedoneerd aangesloten op de printer.De vader van Ilonka heeft zich ook meegeholpen bij de werkzaamheden om de waterpomp te herstellen. De schilder heeft de laatst gebouwde lokalen ook netjes in de verf gezet. Nu zijn alle gebouwen netjes afgewerkt en in de huisstijl geschilderd.
Tevens is er begonnen met het bouwen van een muur om het complex heen om dieren van het terrein af te houden en de kinderen op het schoolterrein.


Onze algemeen directeur,die ook evangelist is, heeft in de zomermaanden een cursus gehad bij de Togolees presbyteriaanse kerk in de hoofdstad om voor te kunnen gaan in kerkdiensten. De refter is omgebouwd tot kerk dus op zondag zijn we naar de kerkdienst gegaan.De gemeente kent op dit moment nog weinig leden.


De eerste schoolweek hebben alle kinderen een etui met inhoud gehad om zo de ouders iets tegemoet te komen in de kosten. De beide mannen hebben met de kinderen gevoetbald op de eerste schooldag.
De weg naar school is erg slecht. In de omgeving om de school zijn veel woningen gebouwd. Vaak staat het land niet officieel op de naam van degene die er woont en dat kan op termijn problemen geven. Achter de school heeft een organisatie ruim 200 hectare

grond gekocht om er een hele wijk op te bouwen. Dit heeft tot gevolg dat de prijs van grond sterk is gestegen. Wij zijn daarom helaas genoodzaakt om onze extra halve hectare voor een hogere prijs aan te kopen dan gehoopt. Als Germain in mei 2022 gaat, gaan we de aankoop afronden en alle papieren in orde maken zodat het land officieel bij de school hoort.


Burkina kent op dit moment meerdere aanslagen per week. Met name in het noorden en oosten worden regelmatig dorpen overvallen en de inwoners op de vlucht gejaagd. Hierdoor verwacht met naast de vele vluchtelingen ook problemen met de voedselvoorziening dit jaar.Wij zullen de 75 kinderen van de school elke dag een maaltijd geven om de ouders ondersteunen.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page