top of page

Privacyverklaring

Stichting La lumière de l’Afrique, gevestigd aan Samberstraat 48, 2800 te Mechelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Samberstraat 48

2800 Mechelen
Web: https://lalumieredelafrique.com
Ondernemings nummer: 690 751 846

 

Ilonka Dotse- van der Brugge  is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting La lumière de l’Afrique. Zij is te bereiken via laludela2012@gmail.com

 

Deze Privacyverklaring kan in de loop van de tijd worden aangepast.

 

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking door Stichting La lumière de l’Afrique van alle persoonsgegevens van haar donateurs, ontvangers van de nieuwsbrief, leveranciers, vrijwilligers en andere individuen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting La lumière de l’Afrique verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het doen van een donatie, aanmelding voor onze nieuwsbrief of deelname aan enquêtes.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adres en  E-mailadres
– Bankrekeningnummer

- Rijksregisternummer

Om donaties in te zamelen en te verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw donatie(s) te beheren en in te zamelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een juridische verplichting en op basis van het uitvoeren van een donateurs overeenkomst. Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens zoals uw e-mailadres, persoonlijke gegevens zoals uw naam en betalingsinformatie.

Om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen.
Indien u zich via onze website registreert voor onze e-mail nieuwsbrief dan geeft u toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen, die informatie bevatten over onze activiteiten en ander nieuws op het gebied van activiteiten die zijn/worden ontplooid door de stichting. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van uw toestemming en gerechtvaardigd belang. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Voor dit doeleinde verwerken wij uw naam en emailadres. Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens maximaal 2 maanden bewaard worden, nadat u zich voor de nieuwsbrief heeft uitgeschreven. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen. Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens bewaard worden zolang als u bereid bent om ons te steunen en voor minstens 7 jaar na beëindiging van uw overeenkomst i.v.m. wettelijke administratieve verplichtingen. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

Om het voor u mogelijk te maken om met ons in contact te komen (via social media bijvoorbeeld)
De Stichting La lumière de l’Afrique  is actief op social media platform Facebook. Wanneer u contact opneemt met de stichting via social media, verwerken wij uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden, te reageren op uw berichten en contact met u op te kunnen nemen in verband met campagnes die wij voeren via zulke social media kanalen. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. Hiervoor verwerken wij het communicatiekanaal dat u heeft gekozen om ons te contacteren en de persoonsgegevens die u aan ons heeft verschaft. Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens gedurende 2 jaar bewaard worden. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting La lumière de l’Afrique verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting La lumière de l’Afrique en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar laludela2012@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting La lumière de l’Afrique neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via laludela2012@gmail.com

bottom of page