top of page

Projecten

1

LESGELD

Naar een privéschool gaan is niet goedkoop. Op gesubsidieerde staatsscholen een plaats bemachtigen bijna onmogelijk en als het lukt kom je in een klas van 100 of meer leerlingen. Ouders vinden het ook niet altijd nodig dat ze een middelbare opleiding afmaken waardoor sommige jongeren zelf hun lesgeld bij elkaar werken.

De stichting biedt ouders die de financiële middelen niet hebben ondersteuning aan, of geeft vrijstelling, bij het betalen van het lesgeld.

4

KLEUTERSCHOOL

Sinds de opstart van de school zijn er veel leerlingen voor de lagere school en weinig voor de middelbare school.

De afgelopen jaren zijn er in de omgeving van de school steeds meer woningen gebouwd. Een deel van deze woningen zijn in gebruik door interne vluchtelingen.

Tijdens de oudervergadering bij de sluiting van schooljaar 2022-2023 hebben de omwonenden gevraagd om een kleuterschool te open. Zodra de fnanciële middelen hiervoor aanwezig zijn zal deze gebouwd worden

2

SCHOOLTUIN/LES

Klimaat verandering heeft ook zijn gevolgen in Burkina. Het regenseizoen verplaatst zich en er valt minder regen in hevigere buien.

In 2022 is er een halve hectare grond aangekocht om een schooltuin aan te leggen. In overleg met de ouders en het ministerie van onderwijs is overeengekomen om agricultuurlessen te integreren in het curriculum. De opbrengst wordt gebruikt in de keuken van de school en 'overschot' wordt verkocht om school en haar leerlingen te ondersteunen. Hetzij door aankoop van middelen, hetzij door tegemoetkoming bij betaling van schoolgeld voor minder draagkrachtigen.

De leerlingen leren tevens het belang van hygiëne en de basis van ondernemen. Vooruitzien is nog niet ingeburgerd waardoor er vaak moeilijkheden zijn bij het aankopen van nieuw zaaigoed.

5

HYGIENE

Zowel persoonlijke hygiëne als openbare hygiëne is in erbarmelijke staat.

We kunnen het ons hier bijna niet voorstellen maar in Burkina Faso is er geen vuilverbrandingsoven. Vuil wordt in sommige wijken opgehaald en op een verzamelplaats gestort, op straat gegooid of door particulieren verbrand.

Het bestuur van Les Cracks leert zijn leerlingen dat vuil in een vuilnisbak weggegooid moet worden en niet op het terrein.

Ze leert de leerlingen hun behoeften te doen op de toilet en dan hun handen te wassen.

Ook is er aandacht voor propere kleding, het dragen van schoeisel en gewassen naar school komen. Indien noodzakelijk wordt hier ondersteuning in geboden.

3

ICT LESSEN

Het is in Europa niet meer mogelijk om een computer uit het dagelijks leven weg te denken. Op lagere scholen is het omgaan met de computer en (veilig) omgaan met internet onderdeel van de leermethodieken.

In Burkina Faso heeft een kwart van de jongeren een smartphone maar toegang tot en kennis van een computer is voor een kleine minderheid weggelegd.

In het leerjaar 2023-2024 starten we met ICT lessen. Er zijn ongeveer 15 laptops beschikbaar om de leerlingen vanaf het derde leerjaar een initiatie te geven.

AFSCHERMING

Met de vele bebouwing om het terrein heen en de (vracht)auto's die de kortste weg vaak over ons terrein zagen lopen, wordt het aanleggen van een muur om het terrein heen steeds belangrijker.

Hier was reeds een begin mee gemaakt maar deze is nog niet volledig. Er is wel al een schuifpoort aangelegd waardoor er niet meer dwars over het terrein gereden kan worden. Het komende jaar hopen we de sluiting rond te krijgen.

6

IMG-20230531-WA0015.jpg
bottom of page