top of page

1

Gecontinueer 2022

VOORLICHTING

In een land waar de meest voorkomende droom is: "trouwen en kinderen krijgen', is voorlichting zeer belangrijk. Dit wordt echter nauwelijks thuis of op school gegeven. Ongeplande zwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoening komen helaas veel vaker voor dan de mensen denken. Door het geven van heldere uitleg en goede voorlichting hopen we onze leerlingen bewuster te maken van de mogelijke consequenties van hun keuzes.

2

Uitgebreid 2023

WATER FORAGE

Eén van de voorzieningen bij het schoolgebouw is een waterforage. Omdat de school aan de rand van de stad komt te liggen zullen de mensen uit de omliggende dorpen toegang krijgen tot onze watervoorziening. Hiermee verstevigen we en positie van de school in de omgeving en dragen we bij aan het verbeteren van toegang tot water voor mensen uit de omgeving.

Door de grote vraag is de voorziening in 2023 uitgebreid. Er staat nu 2 polytanks ipv 1 welke ieder 500 liter water bevat.

3

Uitgebreid 2023

OUDER PARTICIPATIE

Een ouderraad is in 2020 ingesteld. 

Dit jaar is er begonnen met het maandelijks uitnodigen van de ouders voor een evaluatie van hun zoon/dochter.

Bij de start va het schooljaar is er aan hen uitgelegd op welke wijze we met de leerlingen werken. Tevens is met de ouders besproken waarom hun ondersteuning van belang is. 

Het bestuur van de school wil dat de ouders beseffen dat ze inspraak hebben en dat de school samen met hen uitgebouwd wordt.

.

bottom of page