top of page

OVER ONS

De VZW La lumière de l'Afrique (het licht van afrika) is opgericht in februari 2018 met als doel;

Het steunen van de activiteiten van Collège des Cracks in  Bobo-Dioulasso te Burkina Faso.

 

College des Cracks heeft als doel het bieden van hoogwaardig onderwijs aan de jeugd in Bobo-Dioulasso. Ze richten zich speciaal op  meisjes en jonge moeders met hun kinderen. De school werkt vanuit een christelijke visie in de overwegend moslim georiënteerde stad  Bobo-Dioulasso te Burkina Faso.

Ze biedt op dit moment hoogwaardig onderwijs aan de eerste zes jaren van de lagere school.

Naast algemene scholing hechten we veel belang aan de hygiëne van de omgeving en leerlingen.

Jaarlijks komt er een medisch team om de leerlingen te onderzoeken.

 

Op termijn hopen we een verpleegpost voor de omgeving op het terrein te kunnen plaatsen. 

Het primaire doel is onderwijs voor een betaalbare prijs en/of gratis door donaties voor minder draagkrachtige leerlingen.

De vzw zal

· Materieel

· Financieel

· Praktisch

steun gaan verlenen.

Waarom

Het  onderwijs in Burkina Faso is niet goed geregeld. Hoewel wettelijk niet toegestaan zijn klassen van meer dan 100 leerlingen eerder normaal dan uitzondering.

Veel ouders zijn analfabeet en scholing wordt vaak volledig aan de school overgelaten. Door maandelijks de ouders uit te nodigen voor een evaluatie van hun zoon/dochter worden zij mede betrokken bij de scholing. Er wordt hen ook gevraagd om mee te denken om de school en de leerprocessen te verbeteren. Hiervoor is een ouderraad aangesteld.

Zij kwamen met de vraag om een kleuterschool te bouwen en om alfabetiseringslessen aan te bieden aan de ouders. Hieraan zal gehoor gegeven worden zodra de middelen dit toestaan.

IMG-20190830-WA0005.jpg

Geschiedenis

Tussen 2010-2012 wordt idee geboren. De Togolese Anoumou Dotsè ziet de situatie op scholen in Bobo-Dioulasso en besluit een eigen school te openen. Hij werkt 80 u/week om een startkapitaal bij elkaar te krijgen.

In September  2014 opent Collège des Crack zijn deuren met ong. 200 leerlingen.Tussen 2014 en 2017 zijn er jaarlijks gemiddeld  250 leerlingen. De examenresultaten liggen tussen de 40/50 %.

In 2016-2017 dreigt de staat dreigt de school te sluiten  (als 1 van de 127 scholen die niet aan alle eisen voldoen). Collège de Cracks wordt bedreigd omdat deze niet over voldoende grond beschikt.

Anoumou en Ilonka komen naar België om te werken en geld te verdienen voor school. De school wordt van afstand aangestuurd.

In september 2017 is er een stuk grond aangekocht. Juni 2018 is er begonnen met de bouw en in oktober 2018 zijn de eerste 88 leerlingen begonnen. In mei  2019 is er een watervoorziening gebouwd en in de zomer  een refter

De jaren daarop zijn er klaslokalen bijgebouwd, en is er een halve hectare grond bijgekocht.

Vanaf de jaren 2020-2023 is alleen de lagere school geopend omdat daar meer vraag naar was dan naar het middelbaar. In 2022-2023 waren er 120  lagere school leerlingen. 

bottom of page