top of page
  • Writer's pictureIlonka

Going steady

Het is weer mei en dat betekent dat Germain naar Bobo-Dioulasso is.

Dit jaar heeft de regeering besloten dat alle scholen sluiten op 31 mei. Dat is sneller dan de afgelopen jaren en dit heeft te maken met de terroristen aanvallen in het noorden. In Bobo zelf is er van de oorlog weinig te merken. Wel zijn de neveneffecten vollop zichtbaar en voelbaar. Het dagelijks leven is een heel stuk duurder geworden en er zijn vele interne vluchtelingen gekomen.


Dit laatste heeft er mede toe geleid dat het gebied direct om de school heen vollop bebouwd wordt met kleine woningkjes zoals op de foto te zien is. (Onze school heeft sinds december drie vluchtelingkinderen gratis toegang tot school gegeven.)U kunt ook zien dat er al een heleboel stenen klaar liggen die gebruikt gaan worden voor de afsluiting van het terrein.


Ondertussen zijn de onderwijsinspecteurs langsgekomen. Zij gaan ons het volgende jaar helpen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door de leraren op te volgen en te ondersteunen. Zij wezen ons er wel op dat we nog geen vlag van Burkina op het terrein hebben en daar is Germain dan ook direct mee aan de slag gegaan. Het beton voor de bevestiging van de vlaggemast is reeds gelegd.


Een punt van aandacht is en blijft de waterput en pomp. Onze huidige zonnepanelen -installatie is niet sterk genoeg om de pomp te bedienen. Het aggregaat dat we gebruiken is ook aan vervanging toe. Ermoet nogsteeds een nieuwe omvormer moeten komen en de zonnepanelen moeten uitgebreid worden willen we er ook de elektriciteit voor de gebouwen mee bedienen. Dat zijn enkele van de grotere investering die gedaan moet worden voor het volgende schooljaar.In September gaat Ilonka trouwens met haar vader om de school weer startklaar te maken voor het nieuwe schooljaar en in november gaat Germain om (hopelijk) een stukje grond te kopen waarop we een huisje kunnen bouwen, zodat hij daar iedere jaar een half jaar kan blijven, zonder kosten aan huur te verliezen, en om de gang van zaken te controleren. (Mocht er iemand mee willen met hem – meld u aan).


In het kader van de afsluiting van het schooljaar is er overleg geweest met de vertegenwoordigers van de ouderraad en de docenten. Vervolgens zijn de ouders uitgenodigd om hen op de hoogte te brengen van de verhoging van de lesgelden en de ontwikkelingen voor volgend jaar te brespreken. Voor de eerste twee klassen lagere school wordt het schooljaar € 50.00, de twee klassen daarna € 56.00 en de hoogste twee klassen € 62.00. Dit bedrag is inclusief de stof voor de uniformen. Ilonka en haar vader zullen ook voor 150 leerlingen een etui met inhoud meenemen. (Afgelopen jaar hadden we 120 leerlingen lagere school). Met deze verhoging van het lesgeld blijven we onder het gemiddelde wat aan schoolgeld betaald moet worden maar kunnen wij wel het salaris van de docenten verhogen.


Om de leerlingen voor te bereiden op het technologische tijdperk waarin we zitten gaat er het komense schooljaar gestart worden met computer les. De basis van het computer gebruik en de programma's word en excel zullen aan de orde komen. We hopen dit uit te kunnen breiden de komende jaren met een initiatie internet.

De secretaresse en directeur van de lagere school hebben in juli 2023 een computercursus ontvangen.


Voor de computer lessen hebben we laptops nodig. Mocht u er beschikbaar hebben, neem vooral contact op.


Met vriendelijke groet

Ilonka, Kevin en Germain

3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page