top of page
  • Writer's pictureIlonka

LAPTOPS OP SCHOOL


Gelukkig was het dit jaar weer mogelijk om in mei en in oktober af te reizen naar Burkina Faso. Germain heeft in mei gewoonte getrouw het schooljaar met de kinderen, docenten en ouders afgesloten. Hij heeft toen de strategie en de plannen voor het nieuwe schooljaar voorgesteld en besproken. Tevens heeft hij een aantal stappen in het proces voorbereid en uitgezet.


Zo zullen de leraren dit jaar allemaal niet alleen een diploma leraar lagere school hebben, maar worden zij ook opgevolgd door de inspecteur van het lager onderwijs. Daarnaast worden er weer op ingezet om vaker toetsen af te nemen bij de kinderen om hun voortgang in het oog te kunnen houden. Dit geeft zowel de leraar inzicht met betrekking tot het niveau van de leerlingen, als dat het gebruikt kan worden om het gesprek met de ouders aan te gaan.


Tijdens de werkvakantie van Ilonka en haar vader hebben we in één klaslokaal, die van het eerste leerjaar, de muren voorzien van het alfabet en de basisgetallen. Omdat de letters en cijfers niet in ‘de juiste’ volgorde staat kunnen ze ook ingezet worden tijdens het lesgeven als oefening. Bijvoorbeeld door te vragen: ‘Waar staat de B?’

Geheel onverwachts kregen we de eerste dag direct hulp van de directeur lagere school, de secretaresse en één van de leraren. De tweede dag vielen er iemand af maar het was een leuke teamactiviteit. De overige klassen hebben we voor dit jaar voorzien van slingers. Volgende keer gaan we engelse woorden schrijven in de klas van het laatste leerjaar.


Naast het decoreren van de klaslokalen zijn we een rondje in de buurt van de school gaan lopen om diverse ouders gedag te zeggen. Hiermee maakten we duidelijk dat we aanwezig zijn en dat tonen we onze respect aan hun. Mensen waren blij om ons te zien en te ontvangen.


Er is ook een uitgebreid gesprek geweest met de vertegenwoordiger van de ouderraad. Deze man is zeer geëngageerd en heeft vertrouwen in de manier waarop de school wordt geleid. Zelf gaat hij meehelpen om de ouders het belang van goed onderwijs en ondersteuning van huis bij te blijven brengen.


Naast het schilderen en het praten met ouders, leraren etc. hebben we ook nog een aantal inkopen gedaan voor het nieuwe schooljaar. Er zijn watertonnen aangeschaft zodat er in het lokaal water aanwezig is voor het reinigen van de schoolborden maar ook om de ernstigste dorst te lessen. Tevens zijn er bezems gekocht om de klassen te vegen, schoolkrijtjes etc.. Ter beveiliging van de gebouwen en om het bewaken ervan praktischer te maken zijn er op zonne-energie werkende automatische lampen gekocht. Mocht de bewaker aan de andere kant van het terrein zijn ronde doen, zal hij gewaarschuwd worden door het aanspringende licht.


Tot onze grote blijdschap heeft de oproep om laptops voor school een goede responds opgeleverd. Dit is vooral te danken aan de vader van Ilonka. Hij heeft mede door een publicatie in de krant van Goeree-Overflakkee een klein twintigtal laptops en tablets gekregen om te gebruiken op school. We zijn alle donateurs daar zeer dankbaar voor. Het heeft heel wat gepuzzel gekost met het verdelen over de koffers ivm het maximale gewicht maar het is gelukt. Dit jaar krijgen leerlingen van de 3e-6e leerjaar een initiatie in het omgaan met een computer en leren ze de basis van een tekstverwerkingsprogramma.


Bij navraag aan de 9 leerlingen van het 6e leerjaar bleken slechts 3 leerlingen eerder met een computer in aanraking te zijn gekomen. Voor de anderen was het de allereerste keer er mee in contact te komen. Het aanbieden van deze lessen zal een grote meerwaarde hebben in de scholing van de leerlingen. Ook in Burkina begint het automatiseringsproces zich meer en meer te ontwikkelen.

Natuurlijk is het niet mogelijk deze nieuwsbrief te schrijven zonder iets over de politieke situatie van het land te vermelden. Ook wij hebben vluchteling leerlingen op school waarvan enkelen het schoolgeld niet kunnen betalen. Veel van de gebouwen om de school heen zijn gebouwd door de vluchtelingen en zijn vaak maar half af. Vooral in het Noorden en Oosten van het land is het nog erg onrustig. De situatie is nog niet onder controle en de regering neemt maatregelen die we niet altijd weten te waarderen.

Zo is er een strenge pers censuur. Verslaggevers van sommige Franse opiniebladen, en de bladen zelf, zijn niet meer welkom in het land. Er mag niet gepubliceerd worden over de aanvallen en gevechten tussen beide kampen.


Toen wij er waren heeft een andere kolonel geprobeerd om de leiding over te nemen. Dit is op niets uitgelopen. De bevolking heeft hier niets van gezien en dit is enkel via de media naar buiten gekomen. De reactie van de bevolking was opvallend, men ging massaal de straat op om hun steun uit te spreken voor de huidige president Traoré.


Mijn vader en ik hebben ons niet onveilig gevoeld. Wel hebben we enkele voorzorgsmaatregelen genomen. Zo lieten we overal blijken dat we Nederlanders (en geen Fransen) waren en zijn we niet in de avond de straat op gegaan. Aan de vriendelijkheid en hartelijkheid van de bevolking is niets veranderd.


We geloven en vertrouwen dat ons project zal uitgroeien tot een scholengemeenschap voor en met de bevolking van Bobo-Dioulasso. We starten dan ook vol vertrouwen met het laten maken van de stenen voor de bouw van een kleuterschool, zodat Germain, als hij in Mei weer naar Bobo gaat, kan starten met de actuele bouw.


We danken een ieder voor zijn steun en hopen uw uw bijdrage in gebed, financieel of praktisch te mogen blijven rekenen. A ni tié (bedankt)

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page