top of page
  • Writer's pictureIlonka

Vakantiewerk en start nieuwe schooljaar

Afgelopen augustus konden we u meedelen dat we een zeer grote gift hebben ontvangen van het Montfort College te Rotselaar. De leerlingen hebben geld opgehaald om een refter en keuken te kunnen bouwen. En daar hebben we dan ook direct opdracht toe gegeven vanuit Mechelen.

Nog voordat Germain en ik eind september zijn afgereisd was er al begonnen met de bouw. Tijdens ons verblijf zijn de werkzaamheden door gegaan. Op de dag van mijn vertrek zouden ze de betonnen vloer gaan storten. Dan rest nog de afwerking binnen en buiten maar het grote werk is af. Haaks op de refter is er een open keuken en voorraadruimte aangelegd.Dit najaar zal het geverfd worden in dezelfde kleuren als de overige gebouwen.

De bouw van dit geheel heeft ongeveer 10.000 euro gekost. Dus er is nog een significant bedrag over. Eén van de toepassingen die we als mogelijkheid genoemd hebben bij het in ontvangst nemen van de cheque was het aanleggen van electriciteit.

En dit hebben we gedaan.

De waterpomp die in het begin van het jaar was geinstalleerd was binnen drie maanden kapot. Mede omdat deze direct werd aangedreven door de zonnepanelen. We hebben nu de zonnepanelen op het dak van het secretariaat geplaatst en aangesloten op een converter en accu’s. De bekabeling naar de nieuwe waterpomp toe is ondergronds gelegd. We bedienen nu vanuit het secretariaat de pomp. Het water wordt gepomp in de polytank. Mensen uit de omgeving kunnen voor zeer gereduceerd tarief bij ons water kopen. Een service waar veel gebruik van wordt gemaakt.En dat is niet alles. De zonnepanelen geven ons genoeg elektriciteit om stopcontacten in het secretariaat aan te kunnen leggen waarop de computer en printer/kopieermachine kunnen draaien. (De werkgever van Ilonka (CAW Boom Mechelen Lier) heeft de school een printer kopieer apparaat geschonken. Deze zullen we eerst volgende reis meenemen.) Tevens is er nu verlichting in alle klaslokalen. De periode ter voorbereiding van de examens zullen leerlingen in de avond kunnen komen studeren. De duisternis valt in Burkina tussen 18.00 en 19.00u.In Burkina Faso begint het schooljaar op 1 Oktober. Daarom willen Germain en ik er ieder jaar in die periode zijn. De voorafgaand aan de start controleren we de lokalen, houden een lerarenvergadering en bespreken met de staf wat wa dit jaar van hen verwachten.

In tegenstelling tot België wachten veel ouders tot de eerste lesweek vooraleer zij hun kind(eren) inschrijven. De inschrijvingen dit jaar vroegen van ons dat alle 6 de lagere school klassen aangeboden zouden worden. We gebruiken de refter nu als extra klaslokaal en zijn begonnen met de bouw van 2 additionele lokalen. Voor de lagere school hebben we dan 3 lokalen en voor het middelbaar 4. Dit houdt in dat de lagere school voorlopig in dubbele klassen zit.Zoals in onze visie staat vermeld wensen we vooral vrouwen/jonge moeders een kans op goed onderwijs te geven. Op dit moment melden zich nog maar weinig jonge moeders aan om hun onderwijs met een diploma af te ronden. Er wonen wel veel vrouwen die analfabeet zijn.

De overheid heeft een aantal regels opgesteld voor het geven van alfabetiseringslessen aan deze groep vrouwen. Dit houdt onder andere in dat de lessen gratis worden aangeboden en dat na 3 maanden les een 3-daagse opleiding wordt gegeven die praktisch is. Dit kan zijn; les in agricultuur, zeep maken, hoe te ondernemen, etc. Deze drie vormingsdagen krijgt iedere aanwezige vrouw 1.000 CFA (ong. €1,35) per dag als vervangingsinkomen. Een particulier die gedurende drie jaar minimaal 30 vrouwen per jaar deze opleiding aanbiedt kan een aanvraag tot erkenning doen. Voor de centra die erkent zijn betaalt de overheid de kosten van de 3-daagse vorming.

De week voor de start van school is er in de omgeving van de school geïnventariseerd en er bleken veel geïnteresseerd. Wij hebben daarop besloten om dit jaar te beginnen met alfabetiseringslessen.Om de administratieve taken te versimpelen heeft Leen Dereu (dochter van een collega van Ilonka)

Een programma geschreven dat de testresultaten van de leerlingen direct verwerkt in hun rapport, de betalingen van de leerlingen bijhoudt en de salarissen van de leraren uitrekent. De laptop die nu in het bezit is, is helaas niet in staat om het programma te draaien. We hebben het programma nu ter beschikking gesteld aan de oom van Germain (onze directeur van de lagere school) en hij gaat dit nu op een andere school uittesten. Alle logo’s en verwijzingen naar Les Cracks zijn verwijderd. We hopen onze volgende trip een laptop mee te kunnen nemen waarop het programma is geïnstalleerd.

Ondertussen zijn we weer terug in België en worden de school en de werkzaamheden van afstand aangestuurd. Er is nog veel te doen maar we zijn blij met de stappen die we al hebben kunnen zetten.

Wij danken iedereen voor zijn/haar bijdrage in gebed, financiën, tijd etc.

Ilonka en Germain

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page